Aan de bak!

Aan de bak!

Aan de bak is een uniek samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties die zich stuk voor stuk sterk maken voor het opruimen van plastic afval in onze rivieren en oceanen. Wereldwijd en lokaal. Rotterdam is werelds! Hier werken Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat met bedrijven, stichtingen en vrijwilligers samen om plastic afval in te zamelen en te voorkomen. Op verschillende plekken zijn innovatieve pilots gestart en te bezichtigen. Samen voorkomen we dat het plastic afval naar zee drijft. De kennis die in Rotterdam wordt opgedaan draagt bij aan de waterkwaliteit, gezondheid en natuurwaarden. Iedereen kan meedoen: 'Aan de Bak' in Rotterdam en ver daarbuiten!

2 september 2017

De start vond plaats op 2 september 2017 tijdens de Wereldhavendagen. In de Onderzeebootloods op het RDM terrein zijn vakmannen van Kluswebsite.nl en vrijwilligers meer dan 20 jutbakken gaan maken voor het burgerinitiatief "Doe mee, verlos de zee". De bakken werden vervolgens beschilderd door de bezoekers. Sprekers van verschillende aangesloten partners informeerden de bezoekers over hun initiatieven. Een uitgebreide impressie is hier op de site te vinden.

Na 2 september

De bakken zijn naar een aantal locaties gebracht langs het Haringvliet en het Rotterdamse havengebied.

Opruimuurtje(s) Strand Oostvoorne

Raap je mee voor plastic-vrije vissen in de Noordzee?

In het kader van de ‘World Fish Migration Day’ zal op vrijdag 20 april bij het strand van Oostvoorne een zwerfafval-opruimactie worden georganiseerd. Vanaf de parkeerplaats Restaurant aan Zee gaan we een deel van Strand Oostvoorne schoonmaken. In twee uurtjes hopen we veel zwerfafval op te rapen vanaf het strand langs het Voornepad. Dit is een windhoek waar veel lijnen, plastics en netten lijken samen te komen op het strand te midden van een natuurgebied met broedende vogels en paaiende vissen. Het afval lijkt afkomstig van verschillende bronnen vanaf het land, bedrijven, scheepvaart en visserij.

Tijdens de opruimactie houden we rekening met de broedende vogels om hen zoveel mogelijk met rust te laten. Het initiatief komt van de organisatie ‘World Fish Migration Day’ die in samenwerking met Rijkswaterstaat, Stichting Zuid-Hollands Landschap, Gemeente Westvoorne, IVN, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Doe Mee Verlos de Zee de handen ineen willen slaan om te laten zien dat de vissen en vogels gebaat zijn bij een plastic vrije rivieren, Delta en Noordzee. Minder zwerfafval in de zee helpt mee om een duurzame vismigratie tot stand te brengen. Wetenschappelijk is aangetoond dat vissen verstrikt raken in het zwerfafval en ook microplastics opeten.

Deze opruimactie is de eerste van een reeks opruimacties langs de stranden van Rockanje, Oostvoorne en Haringvliet.

Geen tijd op de 20ste? Geen nood! Er kan ook dagelijks zwerfafval worden gejut, door elke keer iets mee te nemen en in de “Doe Mee Verlos de Zee-jutbakken” te doen. Komende tijd zullen langs het strand van Rockanje tot aan Oostvoorne en langs het Haringvliet meer jutbakken worden geplaatst. Het doel van de jutbakken, geschonken door de partijen van AandeBak, is om zoveel mogelijk strandbezoekers bewuster te maken. In navolging op de 140 jutbakken die langs de Nederlandse kust staan, zullen meer jutbakken stroomopwaarts mee helpen om het zwerfafval naar de Noordzee en oceanen te voorkomen. Houdt wel altijd rekening met de aanwijzingen op de borden van Natuurmonumenten en Stichting Zuid-Hollands Landschap om de vogels niet te verstoren. Opruimen is belangrijk, maar rust voor de vogels een noodzaak!

Praktische gegevens
Datum: 20 april Tijd: 10.00 – 12.00 uur.
Locatie: Parkeerplaats Restaurant aan Zee, Strandweg 1, 3233 CW Oostvoorne (Strandjutten vanaf de jutbak langs het Voornepad) https://www.worldfishmigrationday.com/ https://www.ivn.nl/haringvlietvrij

Save the date: Haringvliet Plasticvrij Noteer alvast in je agenda: op 26 mei 2018 zal er een grote opruimactie langs het Haringvliet worden geïnitieerd in samenwerking met RWS, IVN, de Provincie Zuid-Holland, Gemeenten Haringvliet-Biesbosch, Westvoorne en Droomfondspartijen.

Deelnemende partijen aan het opruimuurtje: World Fish Migration Day, Stichting Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten, Gemeente Westvoorne, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, PZH, IVN, Doe Mee Verlos de Zee!. Onderdeel van Plastic Vrij Haringvliet.