Watersportverbond

Het Watersportverbond wil dat watersporters in een mooie en schone omgeving varen. Daarom doen we veel op het gebied van natuur en milieu. Door sam

en te werken en te onderhandelen met belanghebbenden. Het Watersportverbond onderhandelt over het open houden van de Natura 2000 gebieden voor watersporters. Ook spreken we met natuur- en milieuorganisaties en sportbonden over hoe natuur en recreatie goed samen kunnen gaan.

Op het gebied van milieu houdt het Watersportverbond zich bezig met de actuele vuilwaterproblematiek. Verenigingen lichten we voor over vuilwater afzuiginstallaties en de leden van deze verenigingen lichten we dan weer in over de mogelijkheden van vuilwatertanks en oplossingen om te voldoen aan het lozingsverbod. Daarnaast zit het Watersportverbond aan tafel bij de besprekingen over de Kaderrichtlijn water. Europese wetgeving bepaalt dat al het water in 2027 schoon moet zijn. Tenslotte spreekt het Watersportverbond met waterbeheerders over de overlast van waterplanten in de Randmeren en de rest van Nederland.