Wereldnatuurfonds

Het Wereld Natuur Fonds zet zich sinds 1962 actief en met succes in voor natuurbescherming over de hele wereld. We streven ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Samen met anderen willen we een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven.

WNF en de oceanen

Oceanen beslaan ruim tweederde van het aardoppervlak. Er leven duizenden vissen, zeedieren en planten, en dagelijks worden er nog nieuwe soorten ontdekt. Het belang van de zee is groot; over de hele wereld zijn miljoenen mensen werkzaam in de visserij en het toerisme. Bijna 3 miljard mensen zijn van vis afhankelijk voor hun voedsel.

Wat de tropische regenwouden zijn op het land, zijn de koraalriffen voor de oceaan: leefgebieden met een ongekende soortenrijkdom. Koraalriffen zijn de kraamkamers van de zee, zó rijk zijn ze aan planten en dieren.

Feitjes over de zee

  • Als we het zeewater onder de mensen zouden verdelen, krijgt iedereen 450 miljard liter.
  • De hoogste berg ter wereld is de Mauna Kea bij Hawaï. Hij meet 10.200 m. Maar omdat het grootste deel (6.000 m) onder de zeespiegel ligt, wordt hij niet als hoogste berg erkend.
  • Het diepste punt ter wereld is de Marianentrog: 10.911 m diep.
  • Koraal is een kolonie diertjes (koraalpoliepen) die verwant zijn aan de zeeanemonen.

Meer over oceanen