Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft als rivierbeheerder een belang bij een schone, veilige en doorvaarbare rivier. Grote hoeveelheden zwerfvuil en plastic soep worden op zee aangetroffen. Een van de belangrijkste veroorzakers van de plastic soep is het zwerfafval van land dat in rivieren terecht komt en zo uiteindelijk naar zee stroomt. Daarom is het verminderen van zwerfvuil vanaf land cruciaal. Zwerfafval komt vaak in het stroomgebied terecht door de wind. De belangrijkste zwerfafvalbron is (recreatie)afval langs oevers en rivierbeddingen of achtergebleven afval na een hoogwaterperiode. Niet alleen voorkomen dat afval ontstaat is belangrijk, maar ook dat het zwerfvuil niet in de water terecht komt. Het opruimen van afval (door vrijwilligers) en het afvangen van afval bij sluizen en stuwen helpt enorm.

De volgende activiteiten voert Rijkswaterstaat uit:

–          Het uitrollen van de ophaalregeling zwerfvuil over Nederland. Met deze aanvullende regeling kan RWS ingezameld zwerfafval van opruimacties ophalen en afvoeren.

–          Onderzoek naar de hoeveelheid en samenstelling van het gevonden afval. Hierdoor komt er meer inzicht in de bronnen en herbruikbaarheid van deze afvalstoffen (grondstoffen).

–          Het stimuleren en faciliteren van innovatieve oplossingen om afval uit het water te vangen of op te ruimen door bijv. locaties, kennis en soms middelen ter beschikking te stellen.

–          Het faciliteren van de aanpak Schone Rivieren. Samenwerken met partners en burgers.

–          Het organiseren van workshops, netwerkdagen en intervisiebijeenkomsten met als belangrijkste doel kennisuitwisseling en het communiceren van best practices (nationaal én internationaal) en het bouwen en onderhouden van netwerken.

In de regio West Nederland Zuid werkt Rijkswaterstaat nauw samen met verschillende partners: gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Plastic Whale, Tauw, Recycled Island Foundation e.a.

Kennisontwikkeling op dit onderwerp is belangrijk. Daarom is Rijkswaterstaat West Nederland Zuid gestart om met RDM en de Hogeschool Rotterdam een Community of Practice Plastic op te zetten. Rijkswaterstaat helpt mee bij inzamel- en monitoringpilots en stimuleert opruimacties vanuit de riviernetwerken in haar regio. Er zijn inmiddels twee riviernetwerken: Schone Rotterdamse Havens en Schoon Haringvliet. Ook circulaire toepassingen worden in samenwerking met de partijen onderzocht.

Meer informatie op:

https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalscheiding/zwerfafval-0/

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/innovatie-en-duurzame-leefomgeving/duurzame-leefomgeving/circulaire-economie/index.aspx